Uw huurwoning beheren?

Als huurder moet je op regelmatige basis enkele taken uitvoeren.
MyIndex heeft voor u alvast enkele taken opgelijst in onderstaande checklist.

 • De eigenaar of verhuurder van uw gehuurde vastgoed kan de huurprijs mee laten evolueren met de stijgende kosten voor het levensonderhoud. Tenzij anders beschreven in het huurcontract kan hij jaarlijks de huurprijs aanpassen aan de inflatie. Deze huurindexatie kan enkel vanaf de verjaardag van het huurcontract.
 • De indexering dient schriftelijk gemeld te worden aan de huurder.
 • De verjaringstermijn van de indexering bij particuliere huurcontracten is 3 maanden.
 • De verjaringstermijn van de indexering bij handelshuurcontracten is 1 jaar.
 • Ga naar Mijn contracten om de indexatie van uw eigenaar of verhuurder na te kijken.

 • Zowel huurder als verhuurder zijn verplicht om een brandverzekering af te sluiten.
 • De huurder is aansprakelijk voor brand- en waterschade, tenzij hij bewijst dat de schade niet door zijn schuld is ontstaan.
 • Verzeker ook uw inboedel aan de juiste waarde als huurder.
 • De huurder is verplicht om jaarlijks het betalingsbewijs van de brandpolis door te geven aan zijn verhuurder.
 • Ga naar Mijn taken om de automatische herinnering te activeren.

 • Volgens de woninghuurwet is de huurder verantwoordelijk voor het laten reinigen van de schoorsteen, bij gebreken of bij grotere herstellingen van de schoorsteen is de eigenaar verantwoordelijk.
 • Hebt u een schoorsteen die is aangesloten op een cv-installatie? Dan zijn er andere regels dan bijvoorbeeld voor een schoorsteen van een open haard.
 • Het schoorsteenonderhoud dient voorafgaandelijk of gelijktijdig te gebeuren met het onderhoud van de CV -installatie.
 • Vraag bij uw huurder het reinigingsattest van de schoorsteen op.
 • Ga naar Mijn taken om de automatische herinnering te activeren.

Info schoorsteen reinigen Vlaanderen.
Info schoorsteen reinigen Brussel.

 • Het onderhoud op een CV -installatie is verplicht en moet uitgevoerd worden door een erkend technicus.
 • Bij huurwoningen moet de huurder het centrale stooktoestel laten onderhouden.
 • CV -installatie op gas: 2-jaarlijks onderhoud.
 • CV -installatie op stookolie: jaarlijks onderhoud.
 • Vraag bij uw huurder het onderhoudsattest van de CV- installatie op.
 • Ga naar Mijn taken om de automatische herinnering te activeren.

Cv- installatie verplichtingen voor verhuurder en huurder Vlaanderen.
Info verplicht onderhoud cv-installatie Vlaanderen.
Info verplicht onderhoud cv-installatie Brussel.
Info verplicht onderhoud cv-installatie Wallonië

 • Het periodieke onderhoud van airco, ventilatie en overige toestellen vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder.
 • Vraag jaarlijks bij uw huurder de onderhoudsattesten op.
 • Ga naar Mijn taken om de automatische herinneringen te activeren.

 • In huurwoningen is de verhuurder wettelijk verplicht de nodige rookmelders aan te kopen en te plaatsen.
 • Indien de rookmelder beschikt over vervangbare batterijen, moet de huurder die batterijen tijdig vervangen.
 • In principe geeft de rookmelder een signaal als de batterij leeg raakt.

Info rookmelders België.
Info rookmelders Vlaanderen.
Info rookmelders Brussel.
Info rookmelders Wallonië.

 • Voorkom malafide praktijken bij het aanmaken van sleutels en nieuwe sloten en kies voor een betrouwbare leverancier.

Voorkom malafide praktijken.

 • Het periodieke ruimen van de septische put valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder tenzij anders opgenomen in het huurcontract.
 • De huurder bezorgt het ruimingsattest aan zijn verhuurder. 
 • Ga naar Mijn taken om de automatische herinneringen te activeren.

 Info kleine herstellingen en onderhoud ten laste van de huurder in Vlaanderen.