Nieuwe huurder?

Een nieuwe huurder wil ook zeggen een nieuw huurcontract en vele andere administratieve verplichtingen.
MyIndex heeft de belangrijkste taken hieronder alvast voor u opgelijst.

 • Wilt u een woning, appartement, studio, … publiekelijk te huur stellen? Dan moet u een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Het EPC-attest is er voornamelijk om de potentiële huurder op de hoogte te brengen van de verwarmingskost die hij/zij in de toekomst mag verwachten in de betreffende woning.
 • Het VEA (Vlaams Energie- en klimaatagentschap) voert hier controles op uit en kan boetes opleggen aan de eigenaar tussen 250€ - 5.000€ indien deze niet beschikt over een EPC attest.

Info EPC België.
Info EPC Vlaanderen.
Info EPC controle en boetes Vlaanderen.
Info EPB Brussel.
Info PEB Wallonië.

 • In huurwoningen is de verhuurder wettelijk verplicht de nodige rookmelders aan te kopen en te plaatsen. Als de verhuurder kiest voor een toestel met vervangbare batterijen, moet de huurder die batterijen tijdig vervangen.

Info rookmelders België.
Info rookmelders Vlaanderen.
Info rookmelders Brussel.
Info rookmelders Wallonië.

 • Ga naar Mijn contracten om de nieuwe gegevens van de huurder in te geven.

 • Als u een woning wilt verhuren moet u een huurcontract opstellen en ondertekenen. Hierbij moet u rekening houden met de geldende woninghuurwet afhankelijk van de ligging van het verhuurde goed (Brussel, Vlaanderen, Wallonië).

Info woninghuurwet Vlaanderen.
Info woninghuurwet Brussel.
Info woninghuurwet Wallonië.

 • De verhuurder kan de huurder vragen om een huurwaarborg te voorzien. De huurwaarborg wordt door de huurder gegeven als zekerheid voor de verhuurder dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van het huurcontract zal naleven.
 • Afhankelijk van de ligging van het verhuurde goed (Brussel, Vlaanderen, Wallonië) mag de verhuurder hiervoor maximaal 3 maanden huur vragen voor particuliere huurcontracten.

Info huurwaarborg Vlaanderen.
Info huurwaarborglening van het Vlaams woningfonds.
Info huurwaarborg Brussel.
Info huurwaarborg Wallonië.

 • Voorkom malafide praktijken bij het aanmaken van sleutels en nieuwe sloten en kies voor een betrouwbare leverancier.

Voorkom malafide praktijken.

 • De plaatsbeschrijving is een cruciaal document om elke betwisting over de staat van een huurpand te vermijden. Door de ingaande en uitgaande plaatsbeschrijving te vergelijken, kan er vastgesteld worden of de aansprakelijkheid van eventuele schade bij de huurder of de verhuurder ligt.

Info plaatsbeschrijving Vlaanderen.
Info plaatsbeschrijving Brussel.

 • Als uw huurder verhuist, verhuist het energiecontract met hem mee. De huurder moet de energieleverancier hiervan zo snel mogelijk informeren.
 • Gebruik het energieovernamedocument via onderstaande hyperlinks.
 • Huurpand niet direct verhuurd? Maak een tijdelijk contract aan voor leegstand op naam van de eigenaar met een energieleverancier naar keuze zodat de meters niet worden afgesloten.

Info CREG elektriciteit en gas België.
VREG energieovernamedocument Vlaanderen.
BRUGEL energieovernamedocument Brussel.
Info CWAPE elektriciteit en gas Wallonië.

 • Verhuist uw huurder en krijg je een nieuwe huurder? Denk er dan aan om het overnamedocument van het waterbedrijf in orde te brengen. Dit zorgt voor een correcte afrekening en zorgeloze overname.
 • Gebruik het overnamedocument via onderstaande hyperlinks.
 • Huurpand niet direct verhuurd? Maak tijdelijk een contract aan op naam van de eigenaar.

Wie is je waterbedrijf in Vlaanderen?
Overnamedocument water Vlaanderen, De Watergroep.
Overnamedocument water Vlaanderen, Farys.
Overnamedocument water Vlaanderen, Water-link.
Info water Brussel.
Info water Wallonië.

 • Bij particuliere huurcontracten (uitsluitend huisvesting) dient het huurcontract na ondertekening binnen een termijn van 2 maanden ter registratie aangeboden worden om een boete te voorkomen.
 • Bij huurcontracten niet uitsluitend huisvestingen & handel dient het huurcontract na ondertekening binnen een termijn van 4 maanden ter registratie aangeboden worden om een boete te voorkomen.
 • De plaatsbeschrijving kan gelijktijdig met het huurcontract geregistreerd worden.
 • Registratiekosten bij handelshuur zijn ten laste van de huurder.

Info registratie huurcontract België.
Registreer hier uw huurcontract en plaatsbeschrijving via MYRENT.
Info over de registratie van huurcontract en plaatsbeschrijving via MYRENT

 • Zowel huurder als verhuurder zijn verplicht om een brandverzekering af te sluiten.
 • De huurder is aansprakelijk voor brand- en waterschade, tenzij hij bewijst dat de schade niet door zijn schuld is ontstaan.
 • Vraag aan uw huurder het bewijs van activatie van de brandpolis op.
 • Ga naar Mijn taken om de automatische herinnering te activeren.

Info brandverzekering Vlaanderen.

 • Wijzig de naamkaartjes van de nieuwe huurder(s) bij intrede (deurbel, inkomdeur, brievenbus, lift,…).