Nieuwe huurwoning/huurcontract?

Een nieuwe huurwoning wil ook zeggen een nieuw huurcontract en vele andere administratieve verplichtingen.
MyIndex heeft de belangrijkste taken hieronder alvast voor u opgelijst.

 • Als u een woning wilt huren moet u een huurcontract ondertekenen. Hierbij moet u rekening houden met de geldende woninghuurwet afhankelijk van de ligging van het verhuurde goed (Brussel, Vlaanderen, Wallonië).
 • Vraag het registratiebewijs van het huurcontract op bij uw verhuurder.

Info woninghuurwet Vlaanderen.
Info woninghuurwet Brussel.
Info woninghuurwet Wallonië.

Info brandverzekering Vlaanderen.

 • De verhuurder kan de huurder vragen om een huurwaarborg te voorzien. De huurwaarborg wordt door de huurder gegeven als zekerheid voor de verhuurder dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van het huurcontract zal naleven.
 • Afhankelijk van de ligging van het verhuurde goed (Brussel, Vlaanderen, Wallonië) mag de verhuurder hiervoor maximaal 3 maanden huur vragen voor particuliere huurcontracten.

Info huurwaarborg Vlaanderen.
Info huurwaarborglening van het Vlaams woningfonds.
Info huurwaarborg Brussel.
Info huurwaarborg Wallonië.

 • Als u als huurder verhuist, verhuist het energiecontract mee. De huurder moet de energieleverancier hiervan zo snel mogelijk informeren.
 • Gebruik het energieovernamedocument via onderstaande hyperlinks.

Info CREG elektriciteit en gas België.
VREG energieovernamedocument Vlaanderen.
BRUGEL energieovernamedocument Brussel.
Info CWAPE elektriciteit en gas Wallonië.

 • Verhuist uw huurder en krijg je een nieuwe huurder? Denk er dan aan om het overnamedocument van het waterbedrijf in orde te brengen. Dit zorgt voor een correcte afrekening en zorgeloze overname.
 • Gebruik het overnamedocument via onderstaande hyperlinks.

Wie is je waterbedrijf in Vlaanderen?
Overnamedocument water Vlaanderen, De Watergroep.
Overnamedocument water Vlaanderen, Farys.
Overnamedocument water Vlaanderen, Water-link.
Info water Brussel.
Info water Wallonië.

 • De plaatsbeschrijving is een cruciaal document om elke betwisting over de staat van een huurpand te vermijden. Door de ingaande en uitgaande plaatsbeschrijving te vergelijken, kan er vastgesteld worden of de aansprakelijkheid van eventuele schade bij de huurder of de verhuurder ligt.
 • Vraag het registratiebewijs op bij uw verhuurder, zonder registratiebewijs is de plaatsbeschrijving bij intrede niet rechtsgeldig.

Info plaatsbeschrijving Vlaanderen.
Info plaatsbeschrijving Brussel.

 • Reserveer tijdig uw verhuiswagen en lift bij een leverancier naar keuze.
 • Vraag tijdig een parkeerverbod aan bij de plaatselijke overheidsdiensten voor de verhuisdag indien van toepassing.

 • Als u als huurder verhuist, verhuist het telecomcontract mee.
 • De huurder moet zijn provider hiervan zo snel mogelijk informeren.